0

برخی از فعالیت‌های مدرس

 
  • نویسنده کتاب “الهی پیر شی”، “صیانت از جان”،“الفبای بازنشستگی”،“لبخند ماندگار”
  • نویسنده کتاب الکترونیکی “لذت زندگی در وقت اضافه”
  • همکاری با پورتال پایش صندوق بازنشستگی کل کشور، مجله آتیه نو تأمین اجتماعی، زندگی نو بازنشستگان صنعت نفت، مجله دیدنو
  • همکاری با مجله تجلیل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
  • همکاری با نشریه بنادر و دریانوردی
  • نویسنده بیش از ۱۹۰ مقاله در خصوص اصول توانمندی پیشکسوتان(بازنشستگان)
  • سخنران مدعو به بزرگترین همایش فرهنگی کشور در تالار بزرگ وزارت کشور
0