0

لبخند ماندگار

توضیحات

 

لبخند ماندگار

با تغییر باورها و نگاه جدید به داشته ها، زندگی موفقی را تجربه نمائید.

لبخند ماندگار

لبخندی که همه دوست داریم، همیشه بطور واقعی بر روی صورت ما باشد و پایدار و همیشگی باشد. و هیچ پیشامدی، نتواند آن را از ما بگیرد.

 

خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

توضیحات : 

نگارنده در خلال نگارش کتب قدیم، و با تعامل با عزیزانی که در اطراف خود و در سمینارها و کارگاه ها بودند، متوجه این موضوع گردید که آن چیزی که در زندگی افراد، بسیار خودنمائی می نماید و جلوی پیشرفت و شادی، نشاط و سلامتی آنها را بگیرید، باورها و دیدی است که افراد به مسائل و دنیای پیرامون خود دارند.

و به این واقعیت دست یافت، که اگر بتوانیم باورهای غلط خود را اصلاح نموده و نگاه جدیدی به داشته های خود، بجای توجه و تأکید بر روی نداشته هایمان، داشته باشیم، زندگی می تواند روی خوش و شاد خود را به ما بنمایاند.

به صورتی که بتوان، لبخندی بر روی لبانمان بنشانیم که دیگر امکان محو شدن آن نباشد.

اگر خوب به اطراف نگاه کنید، مخصوصاً در فضاهای عمومی، مثل مترو، اتوبوس و خیابان ها، اکثریت افراد همه توی خودشان هستند و اگر دوربینی نیز همراه خود داشته باشید، از اینکه جو افسردگی و ناراحتی در بین مردم شایع شده است، بسیار غمگین و نگران می شوید.

با تجربیاتی که از مذاکرات متعدد با عزیزان پیشکسوت(بازنشسته) داشتم، به این نتیجه رسیدم که اکثر آنها، متأسفانه تنها به مسائل و مشکلات خود توجه می نمایند و همینطور که در کتاب عنوان شده است، وقتی توجه به مسأله ای می نمائید، باقی مسائل از دید و نظر شما، مخفی می ماند.

حال اگر ما بتوانیم تنها با راه کارهای بسیار ساده و اکثراً بی هزینه و با هزینه های بسیار پائین، نسبت به تغییر باورها و همچنین ورودی های ذهن مان، اقدام نمائیم، مثل بسیاری از افرادی که کوچی من بودند، می توانید شادی و نشاط، مخصوصاً لبخند(این مهمترین وسیله ارتباطی) را به زندگی خود وارد نمائید.

اگر بدانیم اکثریت این ترس ها و نگرانی هایی که از آنها هراس داریم، اکثراً یا اتفاق نخواهد افتاد، یا بوجود آمدنشان، توسط خودمان برنامه ریزی شده است، آنگاه نسبت به تغییر انتخاب های خود، و خواست های خود، از کائنات قدم برمی داریم.

و به جای اینکه، نگاه مان را بر روی رفتار و اعمال دیگران معطوف نمائیم، تنها بر روی خود، و داشته هایمان توجه نموده و در صدد تغییر رفتارها و انتخاب های خود  خواهیم بود.

اگر بدانیم که وضعیت و زندگی فعلی ما، تنها و تنها نتیجه انتخاب های خود ما در گذشته بوده، و اگر می خواهیم در آینده وضعیت مان را تغییر دهیم، به ناچار باید، از الان انتخاب های جدیدی داشته باشیم.

پس اگر شما هم مثل نگارنده، می خواهید که شور و شوقی که به واسطه نگاه به خود، و ایمان به خدای بزرگی که قادر  متعال است و هیچگاه، دست های ما را رها ننموده(تنها ما فراموش می کنیم که او دست های ما را در دست گرفته) و اگر قدمی برداریم، همیشه او یک قدم بالاتر و جلوتر از ما است، به خاطر اینکه ما را به سمت خواست هایمان بکشاند، در ما ایجاد شده و به لبخندی در چهره ما تبدیل شده، هیچگاه از لبان ما پاک نشده و این وسیله خوب و پر ثمر ارتباطی همیشه بر صورت ما نقش ببندد، با ما در این مسیر همراه شوید.

خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

 

لبخند ماندگار

 

این کتابی است جهت تلنگری بر من و شما، بخاطر فراموشی هائی که در زندگی داریم.

این فراموشی های، باعث شده، که ما در زندگی، علیرغم داشتن توانائی ها و داشته های فراوان، تنها بر روی مسائل و مشکلات موجود و نداشته هایمان، تمرکز نموده و از شکر گزاری و سپاسگزاری خداوند متعال، برای داشتن نعمت های فراوان و لطف های بی نهایتی که به ما نموده است، غافل بمانیم.

این کتاب، با آموزش اصولی جهت یادآوری داشته ها و تغییر باورهای سنتی و منسوخ، به ما کمک می کند که بتوانیم، در هر وضعیتی که هستیم، با زندگی آشتی نموده و روی خوش زندگی را دیده و شادی ، نشاط و سلامتی را برای خود به ارمغان بیاوریم .

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 توضیحات :

در طول زندگی خود، با افراد بسیاری مواجه شدم که از لحاظ تیپ های شخصیتی، به تیپ های نوع دوم مشهور هستند و به خاطر همین مسئله، در هر مسئله ای تنها نگاهشان به قفل ها و نشدن ها است.

خیلی از افراد در جامعه و شاید گاهی اوقات خود ما، کسانی هستیم که در بعضی اوقات، با همه چیز مخالفت می کنیم و در هر مشکلی، نمیتوانم ها، بسیار بیشتر بروز می کند. در این جور مواقع، یاد شخصیت کارتونی، گلام در سریال سفرهای گالیور می افتم که قبل از هر فکر و کاری، ابتدا می گفت، من میدونم که موفق نمیشویم و …

اما با نگاهی به داشته هایمان، می توانیم، بر بسیاری از مسائل، پیروز و موفق شویم، به شرطی که تنها، نگاه مان به نداشته هایمان نباشد، بلکه بدانیم که چه چیزها و نعمت هائی داریم که بعضی از افراد، رسیدن به این چیزها و نعمت ها، آرزویشان است، و از طرف دیگر، بتوانیم با همین داشته ها، و استفاده از کاربردهای هر یک از داشته ها، بتوانیم، بر مسائل و مشکلات خود پیروز گردیم.

مشکل دیگری که در زندگی با آن بارها و بارها، مواجه شدم، بحث باورهایی است که اکثراً متأسفانه از کودکی، یا توسط والدین یا توسط اطرافیان، در ذهن و روح ما، نقش بسته است. که بسیاری از این باورها، ترس ها را بر ما، مسلط نموده است.

و همانگونه که خودتان به خوبی، میدانید، حدود 70 تا 80% از ترس ها، به هیچ عنوان به واقعیت تبدیل نمی شود، و تنها در ذهن و باور ما شکل گرفته است. اما همین ترس ها، جلوی بسیاری از عملکردهای ما را برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایمان، گرفته و اجازه پیشروی به ما نمیدهد.

 

حال اگر شما، بتوانید به جای نگاه کردن و توجه ویژه به نداشته ها، به داشته هایتان نگاه جدیدی داشته باشید، و همچنین با آموزه های این کتاب، بتوانید بخشی اعظمی از باورهای مخرب و غیر کارآمد خود را تغییر داده و با باورهای خوب و کارآمد، جایگزین نمائید، آنگاه است که می توانید بر هر مسئله و مشکلی فائق آمده و پیروز شوید.

و نتیجه این پیروزی، چیزی نیست، جز، لبخند رضایت و خوشحالی شما.

این آرزویی است که نگارنده، به آن توجه نموده و امیدوار است که بتواند، با تمرین های بسیار ساده و توضیح مواردی که در طول سالیان سال، از طریق آموزش ها و تحقیقات خود، بدانها، دست یافته، بتواند رضایت خاطر شما را کسب نموده و لبخند ماندگاری را بر روی صورت شما، نقش ببندد

حال اگر آماده این تغییر در نگاه و باورهای خود می باشید، باید مسافرتی را از من موجود به من مطلوب خود آغاز نمائید که اولین قدم، آن تغییر نگاه به از نداشته ها به داشته ها، و جایگزینی باورهای مخرب، به باورهای سازنده است.

پس از آشنائی با مسائل، در قسمت های بعدی، با راه کارهائی بسیار ساده و قابل انجام، و با تمریناتی که در نظر گرفته شده است، افراد رضایت خاطری از زندگی برای خود مهیا نموده و لبخندی زیبا و ماندگار را برای زندگی خود برنامه ریزی نموده و برای یک زندگی سراسر، شادی و نشاط، خود را مهیا سازند.

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

مشخصات کتاب:

کتاب الفبای بازنشستگی / انتشارات سخنوران / شابک 6-282-215-622-978

اجازه بدهید همین اول کار بگویم که همانطور که از جلد کتاب معلوم است! با کتابی برای آوردن لبخند بر روی لبان شما، به صورتی که اجازه ندهیم، که این لبخند به زودی، محو شده و جای خود را به اخم بدهد، روبرو هستید.!

در کشوری زندگی می کنیم که جمعیت به دلیل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه قرار گرفته، اکثراً در فکر رفته و مدام با آه و ناله، از روزگار، سخن به میان می آورند. و در کشور نیز جملات منفی زیادی در خصوص زندگی و مسائل مبتلا به آن بر سر زبان ها جاری است.

به همین خاطر، فرد حتی اگر، با روحیه بالا، وارد این جو، گردد، به زودی، با ورودی های منفی زیادی که روزانه با آن مواجه می شود، باطری و انرژی خود را خالی نموده و فرد نیز بجای، شاد بودن، غم دار شدن را انتخاب می کند.

آیا دیگر از کسی کاری، ساخته نیست؟

اما به واقع این چنین نیست، و با آموزش یک سری از اصول اولیه می توان این دوران را به بهترین دوران زندگی خود، بدل نمود و از این دوران شادی، نشاط و سلامتی به ارمغان برد.

 

شما عزیزان که سالیان عمر با ارزش خود را صرف کار و تلاش نموده و با انواع مسائل و مشکلات، زندگی دست و پنچه نرم نموده و در اکثریت قریب به اتفاق آنها، پیروز گشته اید، چرا دوباره، درافتادن به مشکلات را سرلوحه کارهای خود قرار نمی دهید و با جاخالی کردن، جلوی مشکلات، اجازه هجوم هر چه بیشتر آنها، به سمت خود را مهیاتر می نمائید.

لذا لازم است، جهت این رویداد، و داشتن انرژی بالا و لبخندی ماندگار بر روی صورت خود، بهتر است اصولی را فرا بگیرید.

ما این اصول را در کتاب لبخند ماندگار، به شما هموطنان خوب و فهیم کشورمان، تقدیم می نمائیم.

امید است که با بهره برداری صحیح از این اصول، به خوبی با این دوره ی جدید زندگی، مواجه شوید و سراسر این دوران را شاد، سلامت و با نشاط باشید.

اگر دقت کنید اکثریت افراد دارای غم در چهره هستند، و نمی دانند به کدام سمت، باید حرکت نمایند و مدام به دنبال معجزه ای می گردند، که انجام شده و آنها را از شر مسائل و مشکلات فعلی خارج سازد، تا بلکه، آنها نیز بتوانند، چند صباحی، شاد و خندان، به زندگی خود ادامه دهند، در صورتی که به نظر کمی راه را اشتباه آمدیم، ما اول باید شاد و خندان باشیم، سپس امکان، پیروزی و مواجه شدن با مسائل و مشکلات، به آسانی بر ما هموار می گردد.

حال باید به این سئوال ها جواب داده شود؟

 • چرا تعدادی از افرادی که زیاد می دانند، کمتر از آن، استفاده می کنند؟
 • ما چه کاری می توانیم، برای وضعیت فعلی مملکت خود انجام دهیم؟
 • نگاه قربانی بودن، در مسائل فعلی، میتواند ما را به موفقیت و برتری برساند؟
 • ما به چه مسائل و نگرانی هایی، درگیر هستیم؟
 • نگرانی های ما، در زمان حال، چیست؟
 • نیازهای روانی ما چه چیزهائی را شامل می شود؟
 • چرا ما، با وجود بودن در جمع، خانواده، همچنان، تنها هستیم؟
 • چگونه است، که خیلی وقت است، از تفریح، جا مانده ایم؟
 • نقش ما، در خانواده خود چیست؟
 • چکار باید انجام دهیم، که بتوانیم در خانواده و اجتماع، نقش مفیدی داشته باشیم؟
 • آیا ما در زمان حال، دارای اعتیاد هستیم؟
 • در صورت مواجه شدن، با اعتیاد، برخورد ما به چه صورتی است؟
 • چرا خانواده و اجتماع، دیگر به ما احترام نمی گذارند؟
 • چگونه با نیازهای اقتصادی خود، روبرو گردیم؟
 • به چه صورتی می توانیم، از کاهش درآمد که به واسطه، کاهش قدرت خرید خود، بوجود می آید، در امان بمانیم؟
 • چگونه می توانیم، به رتبه های بالا، در خانواده خود، دست یابیم؟
 • آیا می توانیم، در زمان فعلی، به مسافرت برویم؟
 • نیازهای سلامتی ما، چه چیزهائی هستند؟
 • در چه سنی، ما با کاهش قوا مواجه می شویم، و نحوه روبرو شدن و مقابله با آن، چگونه است؟
 • چگونه با بیماری های، با اصولی ساده، مبارزه نمائیم و از ورود، آنها به بدن جلوگیری نمائیم؟
 • آیا با منبع الامراض، آشنا هستید؟
 • نیازهای نشاط و آرامش شما چیست؟
 • برای داشتن نشاط و شادی، چه چیزهائی باید در زندگی داشته باشیم؟
 • با مرگ عزیزان، خود چگونه مواجه شویم؟
 • ارتباطات، خود را چگونه، ارتقاء دهیم؟
 • باور چیست؟
 • واقعیت چیست؟
 • آیا در واقعیت، نباید، بیماری ها را ببنیم؟
 • درماندگی آموخته شده، چیست؟
 • نظام باورها، چگونه شکل می گیرد؟
 • نحوه شکل گیری، الگوهای اجتماعی، به چه صورتی است؟
 • داشته های، شما چه چیزهائی هستند؟
 • فرق آرامش، با آسایش چیست؟
 • امید به زندگی، در ایران، چقدر است؟
 • داشتن حس خوب، در زندگی، به چه معناست؟
 • تئوری انتخاب چیست؟
 • شکرگزاری، چیست و چه کمکی می تواند به شما در زندگی داشته باشد؟
 • برای رهائی از نگرانی و مسائل، چه راهکارهائی وجود دارد؟
 • آیا در زندگی خود، روزانه، می خندید؟
 • چگونه شکرگزاری کنید؟
 • مسولیت زندگی، شما در زندگی شما، چیست؟
 • میانگین، 5 نفر اطراف شما چیست؟
 • سطوح مختلف ارتباطات، چیست؟
 • چگونه، باید آموزش ببنیم؟
 • چگونه از قضاوت کردن، دیگران، خودداری نمائیم؟
 • از کودک درون، چگونه محافظت و استفاده نمائیم؟
 • پاداش منفی، در زندگی به چه معناست؟
 • وابستگی با دلبستگی، چه تفاوتی دارد؟
 • انواع مغز، چیست؟
 • تفاوت مغز احساسی، با مغز عاطفی، چیست؟
 • تفاوت مغز قدیم، با مغز جید چیست؟
 • کدام مغز، ضامن سلامتی و بقاء است؟
 • اینرسی، سکون، به چه معناست؟
 • چگونه، از دیگران، انتظارمان را پائین بیاوریم؟
 • چگونه، هدف گذاری کنیم؟
 • به چه صورتی، کتاب نویسی انجام دهیم؟
 • ایده های مختلف، کار و کسب برای بالا بردن، درآمد چیست؟
 • تغییر سبک زندگی، به چه معناست؟
 • رسالت زندگی شما، چیست؟
 • نقشه راه کدام است؟
 • الان چه تصمیمی می خواهید بگیرید؟

سئوالات بالا، تقریباً اکثر اوقات ذهن افراد را درگیر خود می نمود و با افزایش سن، استرس، غم ها و مسائل پیش رو، ناشناخته تر و وحشتناک تر نمود پیدا میکند و ناراحتی ها و عذاب(از دید دیگران) هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

اما یک خبر خوب اینکه

این زندگی فقط در گفتار و ضرب المثل های  غلط دیگران، به اشتباه سخت و همراه با سختی می باشد. اما در عمل، کافی است که کمی برای این زندگی(شادی و نشاط) خود را آماده نمائید.

و ما این اصولی را که شما باید برای ورود به این زندگی با آن آشنا شوید، را در این کتاب جمع آوری نموده و به شما خوبان تقدیم مینمائیم.

باشد که این اعمال، بتواند در آینده نه چندان دور، آسایش را در این کشور خوب و زیبا به همراه داشته باشد و توسط ما به اجرا درآید!

 

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

حال چه باید کرد؟

سرمایه گذاری بر روی کتابی که می تواند شما را به شادی، نشاط و سلامتی در زندگی رهنمون سازد.

و با آموزش مسائل ابتدائی و اصلی، داشته های شما را به یاد آورده و کمک می کند که باورهای خوب و قدرتمندی بار یخود بسازید و با زندگی پر فراز و نشیب، و پستی و بلندی های آن به خوبی کنار آمده و لبخند ماندگاری برای خود به یادگار بگذارید.

به صورتی که این لبخند، یکی از مهمترین خصیصه های شما، در زمان معرفی شما به دیگران باشد.

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

در این کتاب می‌آموزید که چگونه می توانید با کمی برنامه ریزی و آموزش، با داشته ها، آشتی و با باورهای غلط و ناکارآمد قبلی، خداحافظی و باورهای جدید و دید جدیدی برای خود بسازید.

 

شما در این کتاب می آموزید که :

به چه اصولی برای رسیدن به بازنشستگی موفق نیازمند هستید؟

 • چرا تعدادی از افرادی که زیاد می دانند، کمتر از آن، استفاده می کنند؟
 • ما چه کاری می توانیم، برای وضعیت فعلی مملکت خود انجام دهیم؟
 • نگاه قربانی بودن، در مسائل فعلی، میتواند ما را به موفقیت و برتری برساند؟
 • ما به چه مسائل و نگرانی هایی، درگیر هستیم؟
 • نگرانی های ما، در زمان حال، چیست؟
 • نیازهای روانی ما چه چیزهائی را شامل می شود؟
 • چرا ما، با وجود بودن در جمع، خانواده، همچنان، تنها هستیم؟
 • چگونه است، که خیلی وقت است، از تفریح، جا مانده ایم؟
 • نقش ما، در خانواده خود چیست؟
 • چکار باید انجام دهیم، که بتوانیم در خانواده و اجتماع، نقش مفیدی داشته باشیم؟
 • آیا ما در زمان حال، دارای اعتیاد هستیم؟
 • در صورت مواجه شدن، با اعتیاد، برخورد ما به چه صورتی است؟
 • چرا خانواده و اجتماع، دیگر به ما احترام نمی گذارند؟
 • چگونه با نیازهای اقتصادی خود، روبرو گردیم؟
 • به چه صورتی می توانیم، از کاهش درآمد که به واسطه، کاهش قدرت خرید خود، بوجود می آید، در امان بمانیم؟
 • چگونه می توانیم، به رتبه های بالا، در خانواده خود، دست یابیم؟
 • آیا می توانیم، در زمان فعلی، به مسافرت برویم؟
 • نیازهای سلامتی ما، چه چیزهائی هستند؟
 • در چه سنی، ما با کاهش قوا مواجه می شویم، و نحوه روبرو شدن و مقابله با آن، چگونه است؟
 • چگونه با بیماری های، با اصولی ساده، مبارزه نمائیم و از ورود، آنها به بدن جلوگیری نمائیم؟
 • آیا با منبع الامراض، آشنا هستید؟
 • نیازهای نشاط و آرامش شما چیست؟
 • برای داشتن نشاط و شادی، چه چیزهائی باید در زندگی داشته باشیم؟
 • با مرگ عزیزان، خود چگونه مواجه شویم؟
 • ارتباطات، خود را چگونه، ارتقاء دهیم؟
 • باور چیست؟
 • واقعیت چیست؟
 • آیا در واقعیت، نباید، بیماری ها را ببنیم؟
 • درماندگی آموخته شده، چیست؟
 • نظام باورها، چگونه شکل می گیرد؟
 • نحوه شکل گیری، الگوهای اجتماعی، به چه صورتی است؟
 • داشته های، شما چه چیزهائی هستند؟
 • فرق آرامش، با آسایش چیست؟
 • امید به زندگی، در ایران، چقدر است؟
 • داشتن حس خوب، در زندگی، به چه معناست؟
 • تئوری انتخاب چیست؟
 • شکرگزاری، چیست و چه کمکی می تواند به شما در زندگی داشته باشد؟
 • برای رهائی از نگرانی و مسائل، چه راهکارهائی وجود دارد؟
 • آیا در زندگی خود، روزانه، می خندید؟
 • چگونه شکرگزاری کنید؟
 • مسولیت زندگی، شما در زندگی شما، چیست؟
 • میانگین، 5 نفر اطراف شما چیست؟
 • سطوح مختلف ارتباطات، چیست؟
 • چگونه، باید آموزش ببنیم؟
 • چگونه از قضاوت کردن، دیگران، خودداری نمائیم؟
 • از کودک درون، چگونه محافظت و استفاده نمائیم؟
 • پاداش منفی، در زندگی به چه معناست؟
 • وابستگی با دلبستگی، چه تفاوتی دارد؟
 • انواع مغز، چیست؟
 • تفاوت مغز احساسی، با مغز عاطفی، چیست؟
 • تفاوت مغز قدیم، با مغز جید چیست؟
 • کدام مغز، ضامن سلامتی و بقاء است؟
 • اینرسی، سکون، به چه معناست؟
 • چگونه، از دیگران، انتظارمان را پائین بیاوریم؟
 • چگونه، هدف گذاری کنیم؟
 • به چه صورتی، کتاب نویسی انجام دهیم؟
 • ایده های مختلف، کار و کسب برای بالا بردن، درآمد چیست؟
 • تغییر سبک زندگی، به چه معناست؟
 • رسالت زندگی شما، چیست؟
 • نقشه راه کدام است؟
 • الان چه تصمیمی می خواهید بگیرید؟
 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

 

دانلود رایگان مقدمه کتاب “لبخند ماندگار

 

 مقدمه

شاید تمایل داشته باشید که پیش از سفارش کتاب نگاهی دقیق به داخل آن بیاندازید. بنابراین توصیه می‌کنم حتماً 41 صفحه از این کتاب 228 صفحه‌ای را دانلود کنید تا دیدگاهی نسبت به این کتاب به دست آورید.

 

دانلود رایگان بخشی از این کتاب

لبخند ماندگار مقدمه

 

این کتاب کاملاً ناقص است!

بله! این کتاب کاملاً ناقص است زیرا موضوع آن اینقدر پیچیده است که نمی‌توان تمام آن را در در کتاب نوشت!

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

 

کتاب “لبخند ماندگار” در یک نگاه:

نویسندهولی بختیاری

انتشارات:   سخنوران

چاپ: قطع وزیری، 228 صفحه

نحوه تهیه کتاب “لبخند ماندگار

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

کتاب “لبخند ماندگار” را به خود و آنهایی که دوستشان دارید هدیه بدهید

این کتاب می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند و کاربردی برای خودتان، دوستانتان، عزیزانتان و کلیه کسانی که دوستشان داریم و برایمان مهم است باشد. پیشنهاد می‌کنم نوروز امسال یک کتاب به عزیزانتان هدیه بدهید.

 

در این کتاب چه می خوانیم ؟

در این کتاب شما می توانید با آموزش دستورالعمل های عملی و کاربردی در جهت تغییر نگاه و دید به داشته هایمان و نیز تغییر و جایگزینی باورها  آشنا شده و با گرفتن چراغی نورانی، وارد دوران طلائی زندگی خود شوید تا بتوانید به راحتی مسیر خود را شادی، نشاط و سلامتی برای خود و اطرافیانتان ارمغان آورده و قدمی در جهت افزایش لذت زندگی خود و اطرافیان بردارید.

 

 فصل اول

کلیات، این کتاب در چه موردی نیست، افرادی که نباید این کتاب را بخوانند، سرریز شدن آب از استکان، چرا حس خوب می خواهیم، تعهدات دو طرف، قول نگارنده، اما تعهد شما، وضع فعلی مملکت، موج های بوجود آمده در زندگی، صندلی قربانی و مسئول،  پل زندگی، تا کنون چه آموختید؟

فصل دوم:

نگرانی و مسائل پیش رو در زندگی، نگرانی های مربوط به خودمان، نیازهای روانی، تنهایی، تفریح، نقش در خانواده، از کار نیافتادن، مفید بودن، اعتیاد، قدرت، احترام، نیازهای اقتصادی، کاهش درآمد، بزرگ خانواده بودن، مسافرت، نیازهای سلامتی، کاهش قوا، افسردگی، بیماری ها، آلزایمر، آلتروز، شکستگی ها، فشار خون، سرطان ها، یک خاطره، نیازهای نشاط و آرامش، داشتن نشاط و شادی، داشتن آرامش، داشتن خانواده، مرگ عزیزان، ارتباطات، در این فصل آموختید.

فصل سوم:

باورها، شمارش تعداد پاس ها، توجه، واقعیت چیست؟، فقر.، درمان سرطان از راه های مختلف، درماندگی آموخته شده: مارتین سلیگ من، نظام باورها و تغییر در زندگی، ماهی گوشتخوار، فیل و باور، پیرزن و بالا رفتن از دیوار، دو برادر و خواهر معلول، مؤسسه معلولین رعد، نوزاد و باور، نحوه شکل گیری الگوهای اجتماعی، سن تنها یک عدد است، تحقیق در آلمان، در این فصل آموختید.

فصل چهارم:

داشته ها، فرق آرامش با آسایش، طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در خصوص سن، امید به زندگی، داشتن حس خوب در زندگی، تئوری انتخاب، نمونه های انتخاب صحیح، نمونه های ایرانی، نمونه های خارجی، خب که چی؟، نوشتن داشته ها، شکر گزاری، در این فصل آموختید.

فصل پنجم:

راه کارها برای رهائی از نگرانی و مسائل، نفس عمیق، خنده بر هر درد بی درمان دواست، مقابله با اژدهای مشکلات، تغییر افکار، شکر خدا، چرا شکرگزاری نمائیم؟، آزمایش آب، مراقب کلمات خود باشیم، موجودات داخل بدن، سوپاپ اطمینان، دستورالعمل استفاده از بدن، برگه تسویه حساب، داروخانه شبانه روزی، تاج طلا، مسئولیت زندگی، میانگین 5 نفر اطراف، مراقب باشید، ارتباطات و سطوح مربوط به آن، ارتباط با خود، ارتباط با محیط، ارتباط با خدا، ارتباط با دیگران، آموزش، عدم قضاوت، بخشش، رفع خجولی، تفریح، کودک درون، پاداش منفی، یک خاطره، ارتباط با نوه، عدم وابستگی، مغز انسان و نحوه عملکرد آن، مغز احساسی یا عاطفی، مغز منطقی، مغز قدیم یا خزنده، اینرسی سکون، انتظار از دیگران، رهائی از آلزایمر، هدف گذاری، مسافرت، صنایع دستی، کتاب نویسی، ایده پردازی، موسیقی، هنر، نقاشی و …، هنر ضروری است، ورزش، تغذیه، تغییر سبک زندگی، یک همسفر، در این فصل آموختید.

فصل ششم:

نتیجه و اقدامات، که چه؟، ترک دنیا، رسالت زندگی، نقشه راه، زمان طلائی، شاهکارها، تصمیم گیری الان؟، آموزگار و روزگار، در این کتاب چه  آموختید؟، منابع، تشکر.

در فصل دوم :

با شناخت خود و ابزارهای موجود، تأمین هزینه، احیای روحیه، تئوری انتخاب، مسئولیت زندگی، سفر قهرمانی، خودشناسی، ساختار مغز، مغز خزنده، لحظه ای، کوتاه مدت، بلند مدت، رسالت زندگی، سرقفلی خود، اهرم رنج و لذت، قانون جذب، سبک زندگی، استفاده از فرصت ها، استفاده از فضای مجازی، سلامتی، خانواده، تخصص و مهارت، آزمایش بدن را مطالعه خواهید نمود.

 

 

.

در هر فصل به سئوالائی در خصوص مباحث مطروحه پاسخ خواهید داد و بصورت عملی، تمرینات مورد نیاز، درخواست و ا جرائی خواهد شد.

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

چگونه می‌توانم کتاب الفبای بازنشستگی را تهیه کنم؟

ضمانت رضایت شما از این کتاب

این ضمانت را به شما می‌دهم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این کتاب، تمام مبلغ پرداختی را با رضایت کامل به شما بازگردانم.

از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید!

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

ولی بختیاری:

 

 

 • مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان) – اصول آمادگی بازنشستگی

و اصول نگهداری از جهاندیدگان(سالمندان- کهنسالان)

 • نویسنده کتب «الهی پیر شی»، «لذت زندگی در وقت اضافه»، «صیانت از جان» «الفبای بازنشستگی» و «لبخند ماندگار»
 • دریافت تندیس و لوح یادبود از نهمین جشنواره کارگری بخاطر تألیف کتاب “الهی پیر شی”

الهی پیر شی

 • مدیر مجموعه “گنجینه نیروی انسانی”
 • برگزاری بیش از دهها سمینار و کارگاه در خصوص بازنشستگی
 • آموزش بیش از 3500 نفر افراد بازنشسته و افراد در شرف بازنشستگی
 • همکاری با پورتال صندوق بازنشستگی کل کشور
 • همکاری با مجلات “هفته نامه آتیه نو” سازمان تأمین اجتماعی، “تجلیل”
  صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، “بنادر و دریانوردی” و مجله دیدنو.
 • نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص پیشکسوتی(بازنشستگی)، آمادگی بازنشستگی و نگهداری از والدین
 • سابقه تدریس از سال 1366 تا کنون

 

.

بهانه‌هایی برای نخریدن کتاب لبخند ماندگار

از آنجایی که افراد اهمال کار برای تغییر نکردن بهانه‌هایی می‌خواهند، من می‌خواهم به دوستان اهمال کار کمک کنم تا زحمت کمتری بکشند و لیست بهانه‌های متداول را در ادامه برایشان آماده کرده‌ام:

این مسیر برگشت ندارد!

خودم خوب بلدم!

با آموزش که آدم تغییر نمی‌کنه!

مگر امکان داره ! با یک کتاب سلامت بشویم. من این همه سال زندگی کردم نمی تونم

مگر با یک کتاب می شود، باورها را عوض نمود.

مگر با عوض کردن دید، کاری میشود انجام داد؟

خیلی گرونه، ارزشش رو نداره !

الان وقت ندارم !

.

.

.

بهانه ها همیشه وجود دارند

اگر دوست داری زندگی زیباتری داشته باشی

یک بار برای همیشه

تصمیم بگیر که تغییر کنی و مسئولیت صددرصد آنرا بپذیر

.

.

 

همه چیز آماده است! و هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است! حالا تصمیم با شماست که حتی دقیقه‌ای را برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت هدر نکنید.

 
خرید نسخه الکترونیکی خرید نسخه چاپی

 

 

 

Vali Bakhtiari
Vali

مدرس و مدیر مجموعه گنجینه نیروی انسانی سابقه تدریس از سال 1366 نویسنده کتاب های الهی پیر شی، لذت زندگی در وقت اضافه، صیانت از جان، الفبای بازنشستگی، لبخند ماندگار نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص بازنشستگی همکاری با پورتال پایش صندوق بازنشستگی کل کشور همکاری با مجله آتیه نو، سازمان تأمین اجتماعی همکاری با مجله تجلیل، بنادر و دریانوردی، دیدنو

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :
0
افزودن به سبد خرید