0

دوره الفبای بازنشستگی

توضیحات

دوره الفبای بازنشستگی

این دوره ای است جهت آموزش اصول صحیح و درست جهت افرادی که سالیان سال ، درمحل کار خود ، خدمت نموده و هم اکنون آماده ترک محل کار خود هستند. و باید اصولی را جهت ورودبه دوران بازنشستگی فراگیرند که بتوانند با مسائل آن دوران اشنا گردیده و براحتی شادی ، نشاط و سلامتی را برای خود به ارمغان آورند .

 

 

توضیحات :

در زمان اشتغال در محل کار خود با همکارانی مواجه شدم که با وارد شدن به دوران بازنشستگی و بر اثر شدت مسائل و مشکلاتی که با ورود به این دوران به سمت آنها هجوم می آورد و عدم تحمل آنها، متأسفانه در زمانهای کوتاهی، بر اثر شدت ناراحتی، راهی دیار باقی شدند و ما را در غم خود، عزادار نمودند.

و همچنین اگر شما بخواهید به مسافرتی بروید، اگر مسافرت بیش از یک روز طول بکشد، مسلماً وسائل و تجهیزاتی مورد نیاز خود در زمان مسافرت را آماده نموده و در کوله ای با خود به همراه خواهید برد، که آن وسائل بتواند در طول مسافرت، شما را بی نیاز نموده و نیازهای روزمره شما را برطرف سازد.

حال که می خواهید به مسافرت دوران بازنشستگی، که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه می یابد، وارد شوید، آیا عقل حکم نمی کند که برای آن دوران، توشه ای به همراه داشته باشید؟

و از طرف همیشه این مثل معروف وجود دارد که پیشگیری بسیار بهتر، کم هزینه تر و راحت تر از درمان می باشد، لذا در صورتی که فرد بتواند در دوران اشتغال خود، برای دوران بازنشستگی خود، برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید، و بداند که با ورود به دوران بازنشستگی با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان خواهد بود، لا اقل برای آن دوران خود را آماده نموده و وسائل و تجهیزات لازم را برای آن زمان، آماده می نماید.

لذا نگارنده، با توجه به تجربیات سی و سه ساله خود در زمان اشتغال، و تحقیقات بعمل آمده بر روی بازنشستگان و پیشکسوتان و آشنائی با مسائل و مشکلات آنها، مطالبی را تهیه و در قالب یک کتاب، به جامعه عزیزان کارمند و کارگر در حال کار، ارائه نموده است.

در این دوره، ابتدا با قوانین بازنشستگی آشنا شده و پس از بیان باورها و عقاید که ما در طول دوران زندگی خود به غلط داشته ایم آشنا شده و سپس با مسائل و مشکلات دوران بازنشستگی، قبل از ورود به آن دوران، آشنا می گردند.

پس از آشنائی با مسائل، در قسمت های بعدی، با راه کارهائی بسیار ساده و قابل انجام، و با تمریناتی که در نظر گرفته شده است، افراد می توانند برای دوران بازنشستگی خود برنامه ریزی نموده و برای آن دوران، خود را مهیا سازند.

 

الفبای بازنشستگی

این دوره ای است جهت آموزش اصول صحیح و درست جهت افرادی که سالیان سال ، درمحل کار خود ، خدمت نموده و هم اکنون آماده ترک محل کار خود هستند. و باید اصولی را جهت ورودبه دوران بازنشستگی فراگیرند که بتوانند با مسائل آن دوران اشنا گردیده و براحتی شادی ، نشاط و سلامتی را برای خود به ارمغان آورند .

 

توضیحات :

در زمان اشتغال در محل کار خود با همکارانی مواجه شدم که با وارد شدن به دوران بازنشستگی و بر اثر شدت مسائل و مشکلاتی که با ورود به این دوران به سمت آنها هجوم می آورد و عدم تحمل آنها، متأسفانه در زمانهای کوتاهی، بر اثر شدت ناراحتی، راهی دیار باقی شدند و ما را در غم خود، عزادار نمودند.

و همچنین اگر شما بخواهید به مسافرتی بروید، اگر مسافرت بیش از یک روز طول بکشد، مسلماً وسائل و تجهیزاتی مورد نیاز خود در زمان مسافرت را آماده نموده و در کوله ای با خود به همراه خواهید برد، که آن وسائل بتواند در طول مسافرت، شما را بی نیاز نموده و نیازهای روزمره شما را برطرف سازد.

حال که می خواهید به مسافرت دوران بازنشستگی، که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه می یابد، وارد شوید، آیا عقل حکم نمی کند که برای آن دوران، توشه ای به همراه داشته باشید؟

و از طرف همیشه این مثل معروف وجود دارد که پیشگیری بسیار بهتر، کم هزینه تر و راحت تر از درمان می باشد، لذا در صورتی که فرد بتواند در دوران اشتغال خود، برای دوران بازنشستگی خود، برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید، و بداند که با ورود به دوران بازنشستگی با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان خواهد بود، لا اقل برای آن دوران خود را آماده نموده و وسائل و تجهیزات لازم را برای آن زمان، آماده می نماید.

لذا نگارنده، با توجه به تجربیات سی و سه ساله خود در زمان اشتغال، و تحقیقات بعمل آمده بر روی بازنشستگان و پیشکسوتان و آشنائی با مسائل و مشکلات آنها، مطالبی را تهیه و در قالب یک دوره، به جامعه عزیزان کارمند و کارگر در حال کار، ارائه نموده است.

در این دوره، ابتدا با قوانین بازنشستگی آشنا شده و پس از بیان باورها و عقاید که ما در طول دوران زندگی خود به غلط داشته ایم آشنا شده و سپس با مسائل و مشکلات دوران بازنشستگی، قبل از ورود به آن دوران، آشنا می گردند.

پس از آشنائی با مسائل، در قسمت های بعدی، با راه کارهائی بسیار ساده و قابل انجام، و با تمریناتی که در نظر گرفته شده است، افراد می توانند برای دوران بازنشستگی خود برنامه ریزی نموده و برای آن دوران، خود را مهیا سازند.

 

 

دوره الفبای بازنشستگی

این دوره ای است جهت آموزش اصول صحیح و درست جهت افرادی که سالیان سال، در محل کار خود، خدمت نموده و هم اکنون آماده ترک محل کار خود هستند. و باید اصولی را جهت ورود به دوران بازنشستگی فرا گیرند که بتوانند با مسائل آن دوران اشنا گردیده و براحتی شادی، نشاط و سلامتی را برای خود به ارمغان آورند.

 

مشخصات دوره :

 

اجازه بدهید همین اول کار بگویم که همانطور که از بنر دوره معلوم است! با دوره ای برای آموزش الفبا و اصول ورود به دوران پر فراز و نشیب بازنشستگی سرو کار داریم!

در کشوری زندگی می کنیم که جمعیت به سمت پیر شدن پیش می رود، و در کشور نیز جملات منفی زیادی در خصوص بازنشستگی، پیر شدن و سالمندی بر سر زبان ها جاری است.

به همین خاطر، فرد با ورود به این دوران، با کاهش درآمد های خود، باورهای غلط دیگران در مورد این دوران را تداعی می نماید و فرد کم کم باور راسخ پیدا می کند که واقعا این دوران، دوران انتظار بر مرگ است و دیگر فرد هیچ گونه کاری نمی تواند انجام دهد.

اما به واقع این چنین نیست، و با آموزش یک سری از اصول اولیه می توان این دوران را به بهترین دوران زندگی خود، بدل نمود و از این دوران شادی، نشاط و سلامتی به ارمغان برد.

 

شما عزیزان که سالیان عمر با ارزش خود را صرف کار و تلاش در محل خدمت نموده اید، جهت ورود به دوران بازنشستگی بهتر است اصولی را فرا بگیرید.

ما این اصول را در دوره الفبای بازنشستگی به شما گنجینه های نیروی انسانی که به زودی وارد این دوران می شوید، تقدیم می نمائیم.

امید است که با بهره برداری صحیح از این اصول، به خوبی با این دوره ی جدید زندگی، مواجه شوید و سراسر این دوران را شاد، سلامت و با نشاط باشید.

 

اگر دقت کنید اکثریت افراد که وارد دوران بازنشستگی می گردند، تازه شروع به گشتن به دنبال یک کاری برای خود جهت امرار معاش می باشند.

حال این سئوال ها باید جواب داده شود؟

 • چرا افرادی که سالیان سال، خدمت صادقانه در محل خدمت خود دارند، چنین از محل کار خود، رانده می شوند؟
 • چرا افرادی که تجربه های فراوانی با خود به همراه دارند، چنین مستأصل به دنبال کاری جهت امرار معاش هستند؟
 • چرا افرادی که جوانی و بهترین سالیان عمر خود را صرف خدمت نموده اند، هم اکنون که با کاهش قوای جسمانی و کاهش درآمد مواجه شده اند، می بایست چنین وابسته به واریز های محل کار خود باشند؟
 • چرا اکثریت این افراد در طول خدمت خود، هیچگاه از خود نپرسیده اند که بعد از بازنشستگی، چه کارهائی باید انجام دهند؟
 • چرا با کاهش درآمد(نیم تا یک سوم حقوق) چنین اوضاع معیشتی و زندگی فرد دچار بحران شدید می گردد؟
 • آیا می دانید دوران بازنشستگی، چه دورانی است؟
 • آیا ضرب المثل ها، و افکار غلط دیگران را در مورد دوران بازنشستگی، باور دارید؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، با کاهش درآمد چگونه باید عمل نمایید؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، باید چه الفبائی را بیاموزید که بتوانید قوای جسمانی خود را در حد قوای جوانی، نگه دارید؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، چگونه باید با اطرافیان خود برخورد نمائید؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، چگونه می توانید همچنان مفید بوده و خدمات شایانی ارائه نمائید؟
 • آیا می دانید قوانین بازنشستگی در حال حاضر، برای افراد به چه صورتی است؟
 • آیا می دانید که تغذیه در دوران بازنشستگی، باید چگونه باشد که شما بتوانید همچنان سرحال و قبراق باقی بمانید؟
 • آیا می دانید نیازهای اصلی در دوران بازنشستگی، چه مسائلی هستند؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، چگونه باید از سلامتی خود محافظت نمائید؟
 • آیا می دانید ساختار مغز چگونه می تواند به ما در دوران بازنشستگی، کمک نماید؟
 • آیا شما در طول اشتغال خود، رسالت زندگی خود را یافته اید؟
 • آیا می دانید در طول دوران فرح بخش و زیبای دوران بازنشستگی، چگونه می توان شادی را برای خود و خانواده خود به ارمغان برد؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، با غول کاهش درآمد، چگونه باید رفتار نمود و این هیولای غول آسا را به زانو درآورد؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، شما اوقات فراغت بیشماری دارید؟
 • آیا برای این دوران فراغت، از هم اکنون برنامه ریزی لازم را انجام داده اید؟
 • آیا سرقفلی خودتان را می شناسید؟
 • آیا تا کنون از اهرم رنج و لذت، استفاده لازم و بهینه را نموده اید؟
 • آیا می دانید قانون جذب در دوران زندگی، چگونه عمل می نماید؟
 • آیا می دانید سبک زندگی شما باید چگونه باشد که بتوانید براحتی و سلامت، دوران بازنشستگی را طی نمائید؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، از فرصت ها، چگونه باید استفاده نمائید؟
 • فضای مجازی در دوران اشتغال، چه میزان از زندگی شما را به خود اختصاص داده بود؟
 • این فضای مجازی، در دوران بازنشستگی، چگونه می تواند به شما یاری رساند؟
 • آیا می دانید در چه ساعاتی از شبانه روز بهتر است، به ورزش بپردازید؟
 • همراه ورزشی در دوران اشتغال خود و زندگی داشته اید؟
 • آیا می دانید سطوح ارتباطی چیست؟
 • از سطوح ارتباطی در دوران بازنشستگی، چه استفاده ای می توان برد؟
 • آیا می دانید در دوران بازنشستگی، می بایست برای هزینه های خود از هم اکنون برنامه ریزی لازم را بنمائید؟
 • می دانید، برای دوران بازنشستگی، شما باید چه آموزش هائی از هم اکنون ببینید؟
 • آیا برای بیمه خود و خانواده در دوران اشتغال، و دوران بازنشستگی، فکری نموده اید؟
 • ایا می توانید درآمد ناشی از اضافه کار خود را در دوران اشتغال، برای سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی، پس انداز نمائید؟
 • از هزینه های جنبی سرمایه گذاری آگاه هستید؟
 • آیا می دانستید که برای حفظ سلامتی، باید در کارهای اجتماعی، مشارکت داشته باشید؟
 • آیا می دانید که چگونه باید برای تفریح و گردش در دوران بازنشستگی، برنامه ریزی لازم را انجام دهید؟
 • آیا می دانید به چه صورتی باید به خانواده خود در این دوران رسیدگی نمائید؟

 

سئوالات بالا، تقریباً اکثر اوقات ذهن افراد شاغل را درگیر خود می نمود و با افزایش سابقه کار، استرس ورود به این دوران ناشناخته و سراسر عذاب(از دید دیگران) هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

اما یک خبر خوب اینکه

این دوران فقط در گفتار و ضرب المثل های غلط دیگران، به اشتباه سخت و همراه با سختی می باشد. اما در عمل، کافی است که کمی برای این دوران آمادگی داشته باشید.

و ما این اصولی را که شما باید برای ورود به این دوران با آن آشنا شوید، را در این دوره جمع آوری نموده و به شما خوبان تقدیم مینمائیم.

شما قشر خوب و زحمتکش که سالیان طلائی از زندگی خود را صرف کار و تلاش نموده اید، باید خود را برای ورود به یک دوران خوب و زیبا آماده نمائید.

باشد که این اعمال، بتواند در آینده نه چندان دور، آسایش را در این دوران خوب و زیبا به همراه داشته باشد و توسط ما به اجرا درآید!

 

 

 

همیشه افرادی را می دیدم که از بازنشستگی وحشت داشتند، و همکارانی را می بینم که برای ماندن در اداره(به مانند فردی که در دریا غرق شده و خودش را به هر وسیله ای آویزان می نماید تا بلکه، لحظات بیشتری بر روی آب دوام بیاورد) آنها نیز به هر فرد ، هر قانون و یا هر وسیله ای متوسل می شوند تا بیشتر در اداره مانده و از نعمت های حقوق دوران اشتغال برخوردار شوند.

بسیاری از افراد را دیده ام که بازنشستگی را دوران انتظار برای مرگ، تعبیر نموده و باور دارند که در این دوران، انواع و اقسام بیماری ها و گرفتاری ها به سمت فرد هجوم آورده و فرد را مچاله نموده و توان فرد را کاهش می دهد.

با تعدادی از همکاران سابقم همراه بودم که متأسفانه یکی از آنها، بلافاصله بعد از بازنشستگی، و فرد دیگری در چند ماه بعد از بازنشستگی و همکار دیگری در سال بعد از بازنشستگی، تحمل ماندن در این دوران خوب را از دست داده و راهی دیار باقی شدند، بدلیل اینکه افکار و باورهای دیگران را باور نموده و تمام مسائل و مشکلات را با خوشحالی هر چه بیشتر، به سمت خود هدایت کرده و جذب نمودند.

البته نمی گویم با این آموزش ها، بصورت صددرصد، از مسائل و مشکلات این دوران به دور خواهید ماند، خیر.

اما می توانم این قول را به شما بدهم که با آموزش این اصول، شما به راحتی با چراغی در دست وارد این دوران می شوید که از مسائل و موارد آن کاملاً آکاه بوده و به راحتی می توانید با خلاقیت های خود و برنامه ریزی های انجام شده در دوران قبل از بازنشستگی، این دوران را برای خود، دوران طلائی زندگی خود بسازید.

 

 

شما زمانی که می خواهید به مسافرتی بروید، قبل از مسافرت برای خود تدارک دیده و برنامه ریزی نموده و خود را آماده رفتن به مسافرت می نمائید.

برای خود ساک و چمدانی تهیه می نمائید، و مشخص است که هر چه طول مسافرت طولانی تر باشد، ساک و چمدان نیز پربارتر و بزرگ تر خواهد شد و هر چه طول مسافرت کوتاه تر، ساک ها جمع تر و کوچک تر خواهد شد.

حال به نظر شما، مسافرت دوران بازنشستگی، شما چه میزان طول خواهد کشید؟

ده سال؟ بیست سال؟ سی سال؟ کمتر یا بیشتر؟

جالب است بدانید هم اکنون امید به زندگی در ایران برای آقایان ۷۵ سال و خانم ها ۷۸ سال است.

و تحقیقات این مسئله را نشان می دهد که هم زمان با پیشرفت تکنولوژی امید به زندگی نیز بالاتر خواهد رفت.

و نیز همچنین لازم به ذکر است که هم اکنون در ایران بیش از ۱۲ هزار نفر بالای صد سال در ایران زندگی می کنند.

حال به نظر شما، شما چند سال بعد از دوران بازنشستگی در این دنیا زندگی خواهید نمود؟

هر چند سال که باشد، کیفیت آن باید بیش از طول آن از اهمیت بالائی برخوردار باشد

این دوره، با آموزش اصولی در این راستا، بر افزایش کیفیت زندگی شما در دوران بازنشستگی، تأثیر مستقیم گذاشته و شما را از این دوران به سلامتی و رفاه(البته در صورتی که به مسائل و تمرینات آن پای بند باشید) عبور خواهد داد.

پس با ما همراه باشید.

 

 

حال چه باید کرد؟

سرمایه گذاری بر روی دوره ای که می تواند شما را به شادی، نشاط و سلامتی در دوران بازنشستگی رهنمون سازد.

و با آموزش مسائل ابتدائی و اصلی، شما را برای ورود به این دوران پر فراز و نشیب آماده ساخته، و پستی و بلندی های آن را از هم اکنون به شما می شناساند.

شما با برنامه ریزی برای آن دوران آگاه ساخته و در جهت آماده شدن برای ورود به این دوران، اطلاعات اولیه و اصلی را به شما ارائه می نماید.

 

 

در این دوره می‌آموزید که چگونه می توانید با کمی برنامه ریزی و آموزش، وارد دنیای بازنشستگی(همان دورانی که دیگران آن را دوران انتظار برای مرگ می نامند) گردیده و متوجه پوچ بودن این ادعای دیگران خواهید شد.

 

شما در این دوره می آموزید که :

 

   • به چه اصولی برای رسیدن به بازنشستگی موفق نیازمند هستید؟
   • کلیات بازنشستگی چیست؟
   • الفبای بازنشستگی چیست؟
   • آمادگی مسافرت چیست؟ و این آمادگی چه ارتباطی با ورود به دوران بازنشستگی دارد؟
   • بستن چمدان برای مسافرت چگونه باید باشد؟
   • چه آرزوهائی باید برای دوران بازنشستگی داشته باشیم؟
   • دوست دارید در هنگام وداع از این دنیا، شما را با چه عنوانی خطاب نمایند؟
   • باورها و آموخته های قدیم در مورد بازنشستگی چیست؟
   • قانون بازنشستگی برای کارمندان چه می گوید؟
   • قانون بازنشستگی برای کارگران چه مسائلی را عنوان می نماید؟
   • تفاوت این دو قانون در چیست؟
   • دلائل بازنشستگی چه مسائلی هستند؟
   • شرایط بازنشستگی چیست؟
   • شرایط بازنشستگی در شرایط سخت چگونه است؟
   • سن بازنشستگی، چه میزان است؟
   • امید به زندگی در حال حاضر در دنیا و ایران چه سنی است؟
   • نیازهای اصلی در دوران بازنشستگی، چه نیازهائی هستند؟
   • نیاز روانی چیست، و چگونه باید به این نیاز در دوران بازنشستگی، پاسخ داد؟
   • حس مفید بودن چیست، و این حس در دوران بازنشستگی، چگونه باید تأمین گردد؟
   • چرا نباید در دوران بازنشستگی از کار بیافتیم؟
   • نقش ما در خانواده در دوران بازنشستگی، چیست؟
   • چه نقش هائی ما باید در دوران بازنشستگی، برای خانواده(همسر، فرزندان و نوه ها) داشته باشیم؟
   • چگونه باید خود را برای مقابله با تنهائی در این دوران، آماده سازیم؟
   • چه کنیم که دیو افسردگی در دوران بازنشستگی، جرأت نزدیک شدن به ما را نداشته باشد؟
   • با کاهش انگیزه در دوران بازنشستگی، چگونه باید مقابله نمائیم؟
   • روابط ما در دوران اشتغال چگونه است؟
   • روابط ما در خانه در دوران بازنشستگی، به چه صورتی باید باشد؟
   • وضعیت اقتصادی در دوران بازنشستگی، با دوران اشتغال چه تفاوتی دارد؟
   • چگونه می توان در دوران بازنشستگی، درآمد سازی نمود؟
   • وضعیت سلامتی در دوران بازنشستگی، بر خلاف باورهای غلط جامعه، چگونه است؟
   • چگونه می توانیم سلامتی خود را حفظ نمائیم؟
   • با کاهش قوا در دوران بازنشستگی، چگونه باید مواجه شویم؟
   • آیا کاهش قوا در دوران بازنشستگی، واقعیت دارد؟
   • با بیماری ها در دوران بازنشستگی، چگونه باید برخورد نمائیم؟
   • چه نیازی به شناخت خود داریم؟
   • شناخت خود، چه کمکی به ما در دوران بازنشستگی می نماید؟
   • چگونه باید هزینه های خود در دوران بازنشستگی، که به مراتب از دوران اشتغال بیشتر است، را باید تأمین نمائیم؟
   • چگونه می توانیم، روحیه خود را در دوران بازنشستگی، ترمیم نمائیم؟
   • تئوری انتخاب چیست، و چه کمکی به ما در دوران بازنشستگی می نماید؟
   • چه زمانی باید، مسئولیت زندگی خود را به دست بگیریم؟
   • سفر قهرمانی چیست؟
   • خودشناسی چیست؟
   • ساختار مغز، چه کمکی به ما در دوران بازنشستگی، می نماید؟
   • مغز خزنده، مهمترین قسمت مغز، چه کارآئی برای ما دارد؟
   • رسالت زندگی ما چیست؟
   • سرقفلی هر یک از ما چیست، و چه استفاده ای برای ما دارد؟
   • اهرم رنج و لذت چیست و چگونه می توان از آن برای بهبود زندگی خود در دوران بازنشستگی، استفاده نمود؟
   • قانون جذب، چیست؟
   • سبک زندگی ما در طول زندگی، و مخصوصاً در دوران بازنشستگی باید به چه صورتی باشد؟
   • چگونه باید از فرصتهای زندگی در دوران بازنشستگی، استفاده لازم را ببریم؟
   • چگونه می توانیم از فضای مجازی، برای بالابردن سطح زندگی خود، استفاده نمائیم؟
   • چگونه باید از سلامتی خود در دوران بازنشستگی، مراقبت نمائیم؟
   • با چه مواردی می توان بهبود فردی ایجاد نمود؟
   • چگونه با ورزش می توانیم بهترین عملکرد خود را در دوران بازنشستگی، داشته باشیم؟
   • چگونه می توانیم در ورزش استمرار داشته باشیم؟
   • در چه ساعاتی، می توان ورزش نمود؟
   • نقش لباس ورزشی در استمرار ورزش، و بهینه نمودن ورزش چیست؟
   • کنترل تغذیه، در دوران بازنشستگی، چگونه باید باشد؟
   • سطوح ارتباطات چیست؟
   • شادی را چگونه می توانیم در دوران بازنشستگی، برای خود داشته باشیم؟
   • چگونه می توانیم وضعیت اقتصادی خود را در دوران بازنشستگی، حفظ نمائیم؟
   • چگونه درآمدسازی نمائیم؟
   • چگونه هزینه های زندگی را در دوران بازنشستگی، علیرغم کاهش درآمد، تأمین نمائیم؟
   • چه آموزش هائی، برای ورود به دوران بازنشستگی، نیاز است، که داشته باشیم؟
   • چگونه می توان برای هزینه های خود، برنامه ریزی نمائیم؟
   • چه درآمدهائی در دوران اشتغال داریم، که می توانیم آنها را نادیده انگاشته و از آنها برای سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی، استفاده نمود؟
   • هزینه های جانبی سرمایه گذاری چیست؟
   • وضعیت اجتماعی و اوقات فراغت چیست؟
   • چگونه باید برای اوقات فراغت خود، در دوران بازنشستگی، برنامه ریزی نمود؟
   • چرا باید در فعالیت های اجتماعی شرکت نمود؟
   • چگونه باید برای تفریح و گردش در دوران بازنشستگی، برنامه ریزی نمود؟
   • چالش چیست و چگونه باید با آن مواجه شد؟

 

 

 

این دوره کاملاً ناقص است!

بله! این دوره کاملاً ناقص است زیرا موضوع آن اینقدر پیچیده است که نمی‌توان تمام آن را در یک دوره به سمع و نظر همگان رساند

 

 

 

دوره “الفبای بازنشستگی” را به خود و آنهایی که دوستشان دارید هدیه بدهید

این دوره می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند و کاربردی برای پدران و مادرانی و دوستانی باشد که سالیان طلائی و عزیز خود را در جهت خدمت به میهن و خانواده خود به سر برده و هم اکنون عنقریب است که محل کار، آنها را با یک برگه، به سمت منزل رهنمون سازد.و کلیه کسانی که دوستشان داریم و برایمان مهم است باشد. پیشنهاد می‌کنم این دوره را به عزیزانتان هدیه بدهید.

 

چگونه می‌توانم دوره الفبای بازنشستگی را تهیه کنم؟

ضمانت رضایت شما از این دوره

این ضمانت را به شما می‌دهم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این دوره، تمام مبلغ پرداختی را با رضایت کامل به شما بازگردانم.

از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید!

 

 

ولی بختیاری:

 

 

 • مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان) – اصول آمادگی بازنشستگی

و اصول نگهداری از جهاندیدگان(سالمندان- کهنسالان)

 • نویسنده کتب «الهی پیر شی»، «لذت زندگی در وقت اضافه»، «صیانت از جان» «الفبای بازنشستگی» و «لبخند ماندگار»
 • دریافت تندیس و لوح یادبود از نهمین جشنواره کارگری بخاطر تألیف کتاب “الهی پیر شی”

الهی پیر شی

 • مدیر مجموعه “گنجینه نیروی انسانی”
 • برگزاری بیش از دهها سمینار و کارگاه در خصوص بازنشستگی
 • آموزش بیش از 3500 نفر افراد بازنشسته و افراد در شرف بازنشستگی
 • همکاری با پورتال صندوق بازنشستگی کل کشور
 • همکاری با مجلات “هفته نامه آتیه نو” سازمان تأمین اجتماعی، “تجلیل”
  صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، “بنادر و دریانوردی” و مجله دیدنو.
 • نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص پیشکسوتی(بازنشستگی)، آمادگی بازنشستگی و نگهداری از والدین
 • سابقه تدریس از سال 1366 تا کنون

 

.

بهانه‌هایی برای نخریدن دوره الفبای بازنشستگی

از آنجایی که افراد اهمال کار برای تغییر نکردن بهانه‌هایی می‌خواهند، من می‌خواهم به دوستان اهمال کار کمک کنم تا زحمت کمتری بکشند و لیست بهانه‌های متداول را در ادامه برایشان آماده کرده‌ام:

این مسیر برگشت ندارد!

خودم خوب بلدم!

با آموزش که آدم تغییر نمی‌کنه!

مگر امکان داره ! با یک دوره سلامت بشویم. من این همه سال زندگی کردم نمی تونم

خیلی گرونه، ارزشش رو نداره !

الان وقت ندارم !

.

.

.

بهانه ها همیشه وجود دارند

اگر دوست داری زندگی زیباتری داشته باشی

یک بار برای همیشه

تصمیم بگیر که تغییر کنی و مسئولیت صددرصد آنرا بپذیر

.

.

 

همه چیز آماده است! و هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است! حالا تصمیم با شماست که حتی دقیقه‌ای را از دست ندهید.

گنج انسانی
ولی بختیاری

مدرس و مدیر مجموعه گنجینه نیروی انسانی سابقه تدریس از سال 1366 نویسنده کتاب های الهی پیر شی، لذت زندگی در وقت اضافه، صیانت از جان، الفبای بازنشستگی، لبخند ماندگار نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص بازنشستگی همکاری با پورتال پایش صندوق بازنشستگی کل کشور همکاری با مجله آتیه نو، سازمان تأمین اجتماعی همکاری با مجله تجلیل، بنادر و دریانوردی، دیدنو

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :
0
افزودن به سبد خرید