مدیریت مجموعه گنجینه نیروی انسانی

ولی بختیاری

 • مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان)
 • اصول آمادگی بازنشستگی
 • و اصول نگهداری از جهاندیدگان(سالمندان- کهنسالان)
 • نویسنده کتب «الهی پیر شی»، «لذت زندگی در وقت اضافه»، «تا زنده ای، نمیر»
 • «صیانت از جان»، «الفبای بازنشستگی»، «لبخند ماندگار»
 • و «یک دقیقه تا شهادت»
 • دریافت تندیس و لوح یادبود از نهمین جشنواره کارگری بخاطر تألیف کتاب “الهی پیر شی”
 • مدیر مجموعه گنجینه نیروی انسانی
 • دارای مدارک MBA و DBA مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار – گرایش بازاریابی
 • دارای مدرک روانشناسی عمومی
 • برگزاری بیش از دهها سمینار و کارگاه در خصوص بازنشستگی
 • آموزش بیش از 3500 نفر افراد بازنشسته و افراد در شرف بازنشستگی
 • همکاری با پورتال صندوق بازنشستگی کل کشور
 • همکاری با مجلات “هفته نامه آتیه نو” سازمان تأمین اجتماعی، “تجلیل” صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، “بنادر و دریانوردی” و مجله دیدنو.
 • نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص پیشکسوتی(بازنشستگی)، آمادگی بازنشستگی و نگهداری از والدین
 • سابقه تدریس از سال 1366 تاکنون

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.