انتخاب 1

انتخاب بزرگترین توانائی انسان است

/
انتخاب بزرگترین توانائی انسان است   بسیاری از اعمال حیوانات از روی غریزه است …
سلامتی در دوران بازنشستگی (2)

آمادگی قبل از بازنشستگی

/
آمادگی قبل از بازنشستگی دوران پیش از بازنشستگی(اشتغال)  …
تکریم 6

تکریم بازنشستگان

/
تکریم بازنشستگان خالی از لطف نیست که به مناسبت فرارسیدن 25 ذی…

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست

/
یادگیری در هر سنی می توان انجام داد. هر فردی در زمان اشتغال خود، بنا …
تکریم بازنشستگان 1

تکریم بازنشستگان

/
تکریم بازنشستگان هر ساله به مناسبت فرارسیدن 25 ذی الحجه، که روز…
سلامتی در دوران بازنشستگی (6)

سلامتی در بازنشستگی چیست؟

/
سلامتی در بازنشستگی چیست؟ دوران بازنشستگی، یکی از بزرگترین حوادت در چرخه زندگی …