نسخه مخصوص به خود در دوران بازنشستگی

هر کسی نسخه مخصوص به خودش را باید داشته باشد
در کلاسها و فضاهای مجازی، وقتی که مخاطبان در جریان وظائف و موضوع فعالیت اینجانب که توانمندسازی بازنشستگان و توانمندسازی بانوان می گردند. همیشه از من می خواهند که برای توانمندسازی آنها، دستورالعمل و نسخه ای ارائه کنم.

ادامه مطلب

هفته تکریم بازنشستگان و سالمندان

هفته تکریم بازنشستگان و سالمندان، زمانی است برای نگاه جدید به این گنجینه های نیروی انسانی که چه چیزهایی حق این عزیزان است و ما تا کنون، تا چه میزان، از نیازهای این عزیزان را جوابگو بوده ایم.

ادامه مطلب

خودشناسی در دوران بازنشستگی

در دوران بازنشستگی، می بایست برای اینکه بتوانیم با مسائل و مشکلات این دوران روبرو شویم، از وضعیت خود کاملاً با اطلاع شده و شخصیت و توانائی ها، تجارب و مهارت هایمان را به خوبی شناخته و از آنها در این راه استفاده نمائیم.

ادامه مطلب