کلیبی بسیار گویا در خصوص سبک زندگی از کودکی تا پیشکسوتی(بازنشستگی)

کلیبی بسیار گویا در خصوص سبک زندگی از کودکی تا پیشکسوتی(بازنشستگی)

در ذیل، کلیپی کوتاه در خصوص سبک زندگی از کودکی تا

پیشکسوتی(بازنشستگی) را مشاهده می نمائید که بسیار

گویا است که چگونه باید در دوران زندگی، سبکی را انتخاب

نمائیم که در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) همچنان شاد

و بانشاط باشیم.

[videojs mp4=”http://valibakhtyari.ir/wp-content/uploads/2017/05/video_2017-05-02_21-14-25.mov” poster=”http://valibakhtyari.ir/wp-content/uploads/2017/05/سبک-زندگی.jpg” preload=”true” loop=”true”]