“جاهایی بروید که مورد توجه واقع شوید، نه مورد تحمل؛
اگر آنها ارزش واقعی شما را نمیداند پس دیگر وقتش است یک شروع جدید در روابطتان داشته باشید.”

جیم ران

مدیریت مجموعه گنجینه نیروی انسانی

ولی بختیاری

 • مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان)
 • اصول آمادگی بازنشستگی
 • و اصول نگهداری از جهاندیدگان(سالمندان- کهنسالان)
 • نویسنده کتب «الهی پیر شی»، «لذت زندگی در وقت اضافه»، «تا زنده ای، نمیر»
 • «صیانت از جان»، «الفبای بازنشستگی»، «لبخند ماندگار»
 • و «یک دقیقه تا شهادت»
 • دریافت تندیس و لوح یادبود از نهمین جشنواره کارگری بخاطر تألیف کتاب “الهی پیر شی”
 • مدیر مجموعه گنجینه نیروی انسانی
 • دارای مدارک MBA و DBA مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار – گرایش بازاریابی
 • دارای مدرک روانشناسی عمومی
 • برگزاری بیش از دهها سمینار و کارگاه در خصوص بازنشستگی
 • آموزش بیش از 3500 نفر افراد بازنشسته و افراد در شرف بازنشستگی
 • همکاری با پورتال صندوق بازنشستگی کل کشور
 • همکاری با مجلات “هفته نامه آتیه نو” سازمان تأمین اجتماعی، “تجلیل” صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، “بنادر و دریانوردی” و مجله دیدنو.
 • نویسنده بیش از 190 مقاله در خصوص پیشکسوتی(بازنشستگی)، آمادگی بازنشستگی و نگهداری از والدین
 • سابقه تدریس از سال 1366 تاکنون

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.