دریافت تندیس بخاطر کتاب الهی پیر شی

مصاحبه های انجام شده

 

مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

8 فایده نگهداری از سالمندان

 

 

مصاحبه با خبرگزاری تبنا

لزوم تغییر نگرش به سالمندی

 

مصاحبه با ایسکانیوز

سالمندی، بیماری نیست

 

مصاحبه با خبرگزاری فارس

نیاز مبرم جامعه به انتقال تجربیات سالمندان

 

مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

غفلتی عجیب در حوزه بازنشسته ها

 

مصاحبه با مجله تجلیل

قفل ذهن ها را باز نمائید

 

مصاحبه با مجله زندگی نو

طرح توانمندسازی پیشکسوتان