0

گنجینه ی نیروی انسانی

آخرین محصولات سایت

الهی پیرشی

کتاب الهی پیر شی [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2338" size="large" bgcolor="#27ae60" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه الکترونیکی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2328" size="large" bgcolor="#e74c3c" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه صوتی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2249" size="large" bgcolor="#c0392b" icon_position="left" shape="square" ...

14.000 تومان
دوره تصویری رفع دغدغه و نگرانی در بازنشستگی

[otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2336" size="large" bgcolor="#27ae60" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه الکترونیکی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2326" size="large" bgcolor="#c0392b" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه تصویری[/otw_shortcode_button] دوره ی تصویری رفع دغدغه و نگرانی در پیشکسوتی (بازنشستگی) می ...

12.000 تومان 10.000 تومان
245 بازدید
الفبای بازنشستگی

[otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2332" size="large" bgcolor="#27ae60" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه الکترونیکی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2323" size="large" bgcolor="#c0392b" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه چاپی[/otw_shortcode_button] الفبای بازنشستگی این کتابی است جهت آموزش اصول صحیح و ...

22.000 تومان
247 بازدید
لذت زندگی در وقت اضافه

اگر بازنشسته هستید و در دوران بازنشستگی بسر می برید و یا در خانواده ، باز نشسته دارید یا نزدیک به سن بازنشستگی هستید و ...

رایگان
280 بازدید
صیانت از جان

[otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2334" size="large" bgcolor="#27ae60" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه الکترونیکی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2319" size="large" bgcolor="#c0392b" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه چاپی[/otw_shortcode_button] راهکار های عملی برای نگهداری از والدین جهان دیده (بازنشسته ...

23.000 تومان
272 بازدید
لبخند ماندگار (نسخه ی چاپی)

[otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2330" size="large" bgcolor="#27ae60" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه الکترونیکی[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="http://ganjeensani.com/?add-to-cart=2247" size="large" bgcolor="#c0392b" icon_position="left" shape="square" target="_blank"]خرید نسخه چاپی[/otw_shortcode_button] لبخند ماندگار نسخه ی چاپی با تغییر باورها و نگاه ...

39.000 تومان 35.000 تومان
347 بازدید

آخرین مطالب سایت

ارتباط با محیط در دوران پیشکسوتی
با شروع مجدد در دوران بازنشستگی آشنا شوید
زندگی خاص در دوران بازنشستگی 1
سلامتی در بازنشستگی
کاهش انگیزه 3
چرا بازنشستگان آینه شاغل است ؟