0

گنجینه ی نیروی انسانی

آخرین محصولات سایت


الهی پیر شی نسخه ی الکترونیکی طعم خوش زندگی دوم (بازنشستگی) اجازه بدهید همین اول کار بگویم که همانطور که از جلد کتاب معلوم است! با کتاب ...

12.000 تومان 7.200 تومان

دوره رفع دغدغه و نگرانی در دوران پیشکسوتی (بازنشستگی) در این دوره ، سعی شده است ، نگرانی و دغدغه های عزیزان بازنشسته ، که در دوران ...

10.000 تومان 6.000 تومان

صیانت از جان نسخه ی الکترونیکی اجازه بدهید همین اول کار بگویم که همانطور که از جلد کتاب معلوم است ! با کتابی برای نگهداری از افراد ...

18.000 تومان 15.000 تومان

کتاب الفبای بازنشستگی نسخه الکترونیکی در زمان اشتغال در محل کار خود با همکارانی مواجه شدم که با وارد شدن به دوران بازنشستگی و بر اثر شدت ...

18.000 تومان 15.000 تومان

کتاب لبخند ماندگار نسخه الکترونیکی اگر خوب به اطراف خود نگاه بیندازید(مخصوصاً در فضاهای عمومی، مثل مترو، اتوبوس و خیابان‌ها)، افراد معمولاً توی خودشان غرق هستند و ...

28.000 تومان 25.000 تومان

الهی پیر شی نسخه صوتی اجازه بدهید همین اول کار بگویم که همانطور که از جلد کتاب معلوم است! با کتاب عجیبی سرو کار داریم! اگر فردی در ...

12.000 تومان 10.000 تومان
78 بازدید

آخرین مطالب سایت

سلامتی در بازنشستگی
کاهش انگیزه 3